Izmjene

Ovdje možete pronaći informacije o tome šta smo sve promijenili u određenim verzijama aplikacija.

v1.0.1 24. Decembar 2020.

ISPRAVKA

Ispravke kada nastanu stanja greške

BUG

Ispravke u radu aplikacije kada je aplikacija u background modu

v1.0 19. Decembar 2020.

NOVO

Trenutni AQI za odabrani grad

NOVO

Sedmična vrijednost AQI za odabrani grad

NOVO

Trenutni AQI za sve podržane gradove

NOVO

Dva widgeta koja prikazuju trenutni AQI za odabrani grad

v1.0 18. Januar 2021.

NOVO

Trenutni AQI za odabrani grad

NOVO

Sedmična vrijednost AQI za odabrani grad

NOVO

Trenutni AQI za sve podržane gradove

NOVO

Widget koji prikazuje trenutni AQI za odabrani grad

Uskoro više informacija :)

v0.3 30. Decembar 2020.

BUG

Računanje AQI samo za stanice koje su ažurirane za trenutni sat

v0.1 19. Decembar 2020.

NOVO

Trenutni AQI za odabrani grad

NOVO

Sedmična vrijednost AQI za odabrani grad

NOVO

Trenutni AQI za sve podržane gradove